DESPRE NOI

Povestea noastra si obiectivele noastre

Asociația Generația Schimbării – AGES este o organizație tânără, ea luând naștere în anul 2016. Asociația îşi propune să creeze un cadru propice dezvoltării resurselor, dezvoltării de programe şi implementării de proiecte care să promoveze şi să susţină educaţia preşcolarilor, elevilor, studenţilor, dar şi a altor categorii de persoane.Pentru a atinge acest obiectiv, Asociația Generația Schimbării – AGES şi-a propus următoarele obiective specifice:

1. Promovarea ideologiei cu privire la cunoaşterea, susţinerea, apărarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în societatea actuală;

2. Promovarea echităţii, coeziunii sociale şi cetăţeniei active;

3. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educaţiei şi formării;

4. Elaborarea de programe educaţionale şi sociale pentru ridicarea standardului de viaţă al categoriilor de persoane defavorizate: şomeri, tineri, femei, vârstnici, persoane cu handicap, etc.

5. Identificarea de soluţii pentru problemele educaţionale ale copiilor şi tinerilor din centrele de plasament, şcoli, instituţii publice, cât şi copiilor şi tinerilor care nu au adăpost;

6. Acordarea de suport educaţional potrivit vârstei şi etapei de dezvoltare corespunzătoare copiilor şi tinerilor ca program de educaţie complementară;

7. Activităţi de consiliere, cursuri de calificare şi suport a celor aflaţi în impas;

8. Organizarea şi participarea la dezbateri, seminarii, simpozioane, work-shop-uri, conferinţe, congrese, expoziţii, concursuri precum şi alte activităţi similare în ţară şi în străinătate;

9. Încurajarea cooperării europene cu participarea copiilor şi tinerilor;

10. Editarea de buletine informative şi materiale proprii în format tipărit şi electronic;

11. Activităţi de formare, traininguri, consiliere, psihoterapie, precum şi orice altă activitate în condiţiile legii.

Asociaţia este implicată în activităţi de voluntariat precum:

1. Realizarea de activităţi de recreere pentru şcolari şi preşcolari prin metode de învăţare non-formală în scopul formării şi/sau dezvoltării de noi competenţe – lucrul în echipă, creşterea coeziunii grupului, dezvoltarea personală;

2. Realizarea şi promovarea de activităţi pentru copii şi tineri, având drept scop promovarea educației la orice vârstă, folosind metode non-formale;

3. Realizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri, dar și pentru alte categorii sociale.

Viziune

Realizăm o gamă completă de activități comunitare de cea mai bună calitate, într-o manieră prudentă şi transparentă şi prin cultivarea activă a inovaţiei.

Misiune

Misiunea noastră se bazează pe încrederea partenerilor noștri și pe calitatea şi eficienţa tuturor programelor efectuate. Activitatea noastră este îndreptată permanent către dezvoltarea calității vieții beneficiarilor noștri și către interesele tânărului și a voluntarului, acestea constituind întotdeauna o prioritate.Asociația a încheiat parteneriate cu școli și licee din zona de activitate a organizaitie. pentru a promova educația non-formală.

Cine suntem?

Asociația Generatia Schimbarii urmărește realizarea următoarelor obiective:
Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea voluntariatului în România;Dezvoltarea de programe (cursuri, activități, proiecte Erasmus+), pentru tinerii cu vârste cuprinse între 14-29 ani;
Dezvoltarea unor abilitati benefice, cum ar fi: lucrul in echipa, capacitatea de a gestiona resurse, sau abilitati de comunicare si relationare pentru tinerii voluntari din cadrul asociatiei;
Creșterea gradului de conștientizare a valorii voluntariatului pentru societate și individ și recunoașterea contribuției voluntariatului la dezvoltarea societății.

hai in Echipa Noastra

Asociația are înscriși 22 de voluntari de vârste și profesii diferite.Echipa AGES este formată din două generaţii de voluntari cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani. Rolurile în cadrul AGES sunt împărţite nu doar în funcţie de experienţă, dar mai ales în funcţie de obiectivele de învăţare ale acestora