Tipul programului: CALIFICARE

  • Codul Nomenclator al ocupaţiei: 2.4
  • Nivelul de calificare: III (720 ore)
  • Tipul de certificat obţinut: de calificare
  • Conditii de acces: studii minime – 12 clase
  • Aviz medical: da (adeverinta de la medicul de familie care sa specifice …apt pentru meseria administrator pensiune turistica)
  • Durata de pregatire: 720 ore – 480 ore de pregatire practica, 240 ore de pregatire teoretica
  • Locul de desfasurare a pregatirii practice: Agenti economicii in domeniu
  • Numarul maxim de participanti pe grupe de pregatire: 28 cursanti


Descrierea ocupatiei:

Activitatea principala a unui administrator de pensiune turistica se desfasoara în cadrul pensiunii turistice, o unitate de cazare si alimentatie publica, derulând concomitent activitati specifice cu alte agentii de turism, furnizori, banci , administratie si ordine publica. Sunt mentinute relatii cu organisme si organizatii locale în scopul functionarii pensiunii în conditii de maxima eficienta si profitabilitate. Activitatile specifice sunt similare atât în pensiunea proprie cât si într-o locatie de gestiune, administrarea acesteia având ca scop principal profitabilitatea, rentabilitatea serviciilor oferite, succesul pe piata turistica.

Pentru îndeplinirea cu succes a activitatilor sale, Administratorului de pensiune turistica îi sunt necesare competente ce apartin domeniilor alimentatie publica si cazare, financiar – contabil, bancar, contractare, în vederea asigurarii unui climat favorabil clientilor, oferirii si promovarii serviciilor pensiunii turistice, functionarea pensiunii în conditii de profitabilitate etc .

COMPETENTE PROFESIONALE:

-Prezinta principiile de baza ale legislatiei intr-un regim democratic

-Citeste si utilizeaza acte normative referitoare la organizarea activitatilor productive

-Aplica legislatia muncii si reglementarile privind protectia muncii, PSI si protectia mediului

-Insusirea elementelor de cod comercial si notiuni de Contencios administrativ

-Recunoasterea conditiilor in care se poate apela la institutia « Avocatul Poporului »

-Promovarea directa a produsului turistic.

-Incheierea contractelor cu clientii

-Efectuarea operatiilor specifice de cazare si alimentatie

-Asigurarea unui climat favorabil turistilor

-Oferirea serviciilor pensiunii catre client

-Organizarea programelor turistice optionale

-Oferirea informatiilor de interes turistic

-Rezolvarea reclamatiilor clientilor

-Promovarea imaginii pensiunii

-Organizarea activitatii in cadrul pensiunii turistice

-Verificarea gestionarii financiare

-Comunicarea eficienta la locul de munca

-Munca in echipa multidisciplinara

-Gestionarea informatiilor cu ajutorul calculatorului


Detalii despre cursuri – Contacteaza-ne daca doresti sa afli mai multe!

Contact: 0728925218 – Daniela Prundeanu sau la sediul nostru din str. Republicii nr. 11, Comanesti, Bacau.