Young and you have rights!

Asociaţia Generația Schimbării – AGES şi-a propus încă din momentul înfiinţării ca prim obiectiv specific “Promovarea ideologiei cu privire la cunoaşterea, susţinerea, apărarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în societatea actuală”. Acest obiectiv a fost urmărit pe parcursul tuturor activităţilor derulate în asociaţie, în rândul copiilor şi tinerilor, mai ales că organizaţia noastră lucrează cu mulţi tineri din medii defavorizate. Am constatat însă că nu toţi copiii şi tinerii implicaţi în activităţile proiectelor noastre cunosc ce drepturi au şi cum să procedeze atunci când aceste drepturi le sunt încălcate. În toate activităţile am continuat să promovăm drepturile omului în rândul tinerilor, organizând chiar sesiuni de informare adresate tinerilor.
Deoarece acest obiectiv specific al asociaţiei s-a suprapus peste priorităţile programului Erasmus +, a luat naştere ideea proiectului Young and you have rights! care-şi propune ca timp de 11 zile, 49 de tineri cu vârsta între 16 şi 30 ani, din 7 ţări să acumuleze cunoştinţe despre drepturile omului, folosind metode informale şi non-formale. La finalul activităţii de schimb se va realiza o broşură – Young and you have rights! – tipărită pe hârtie şi în format electronic despre drepturile omului, modalităţile de reacţie în cazul încălcării acestor drepturi, proiectul desfăşurat şi programul Erasmus+. Ea va fi publicată pe pagina de facebook a proiectului, pe site-urile partenerilor şi va fi disponibilă gratuit. Acest material va fi dezbătut cu tinerii din organizaţiile de provenienţă şi va fi pus la dispoziţia altor ONG-uri, autorităţi locale, pentru a mări accesul la informaţii.
Aşadar proiectul Young and you have rights! este un schimb multilateral de tineri proveniţi din ţări ale Uniunii Europene – Bulgaria, Italia, Lituania, Polonia, România, Spania, Turcia, pe o perioadă de 11 zile. Tinerii provin din medii defavorizate din punct de vedere economic, etnic, geografic sau social., fiind identificați pe baza unui chestionar aplicat de organizațiile partenere în proiect. În timpul activităţilor se vor utiliza metode de lucru informale şi non-formale, cum ar fi: prezentarea, jocuri de cunoaştere, dezbaterea, jocul de rol, simularea, lucrul în echipă, work-shop, etc. Se vor urmări cele 8 competențe cheie:
-comunicarea în limba maternă
-comunicarea în limbi străine-engleză
-competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia
-competenţa digitală
-capacitatea de a învăţa
-competenţe sociale şi civice
-simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului
-conştiinţa şi expresia culturală
Asociaţia Generația Schimbării – AGES, împreună cu promotorii organizaţiilor partenere şi-au propus următoarele obiective principale:
1.creşterea cu 85% a nivelului de informaţii-folosind metode informale şi non-formale, cu privire la drepturile omului în rândul a 49 de tineri cu vârsta 16-30 ani, proveniţi din Bulgaria,Italia,Lituania,Polonia,România,Spania,Turcia pe o perioadă de 11zile;
2.creșterea cu 50% a nivelului de reacție în fața încălcării drepturilor omului în rândul a 49 de tineri cu vârsta între 16 şi 30 ani, proveniţi din Bulgaria,Italia,Lituania,Polonia,România,Spania,Turcia pe o perioadă de 11zile;
3.Creșterea stimei de sine în rândul a 49 tineri cu vârsta între 16 şi 30 ani, proveniţi din Bulgaria, Italia, Lituania, Polonia, România, Spania, Turcia pe o perioadă de 11zile;
4.creşterea cu 20% a nivelului de informaţii-folosind metode informale şi non-formale, cu privire la drepturile omului în rândul a peste 1000 de tineri cu vârsta peste 16 ani, proveniţi din Bulgaria,Italia,Lituania,Polonia,România,Spania,Turcia pe o perioadă de 1an.
Se va realiza broşuraYoung and you have rights! care va cuprinde informaţii despre drepturile omului, modului de reacţie la încălcarea acestora, proiectul desfăşurat şi programul Erasmus+. Broşura va fi editată în limba engleză, în format pe hârtie, electronic, pe site-ul proiectului la două luni de la finalizarea proiectului şi va fi distribuită gratuit tuturor celor interesaţi. Broşura va fi lansată în timpul work-shop-urilor organizate de fiecare organizaţie, în care participanţii la proiect devin liderii ce transmit informaţiile prin activităţi informale şi non-formale, învăţate în timpul proiectului.
AGES împreună cu promotorii organizaţiilor partenere preconizează următorul impact:
1. asupra grupului ţintă: creșterea nivelului de cunoștințe legate de drepturile omului, diminuarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului, creşterea stimei de sine;
2. asupra societăţii: diminuarea gradului de corupţie.
Broşura Young, and you have rights! ce va fi distribuită tinerilor din organizaţiile partenere, altor ONG-uri, dar şi autorităţilor locale, împreună cu work-shop-urile organizate sunt un mijloc de promovare a drepturilor omului, activităţilor proiectului și programului Erasmus+.

Coordonator:

Asociația Generația Schimbării-AGES

Parteneri:

ASOCIACIJA APKABINK EUROPA

COMUNE DI TORINO

Stowarzyszenie Sztukater

AEGEE-León (European Students’ Forum)

SDRUZHENIE PROMYANATA E V TEB

Psikolojik Egitim ve Yardim Dernegi

Finanțator:

Finantat prin programul Erasmus+ gestionat în România prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Presa:„Young and you have rights”

Start: 01-02-2017 – End: 31-01-2018

Project Reference: 2016-3-RO01-KA105-035438

EU Grant: 28495.84 EUR

Programme: Erasmus+Key Action: Learning Mobility of Individuals Action Type: Youth mobility

Alte Proiecte

VREI SA LUCRAM IMPREUNA IN URMATORUL PROIECT?

DACA VREI SA LUCRAM IMPREUNA LA UN NOU PROIECT TE RUGAM SA NE CONTACTEZI